Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 16
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2011-12-22 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Darbotvarkės tvirtinimas Artūras Šulcas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl D. Čeporiūtės priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas Jolanta Laužikaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuomoti negyvenamąjį pastatą Danės g. 41, Klaipėdoje Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl nuomos sutarties atnaujinimo ir leidimo pakeisti patalpų paskirtį Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuomoti negyvenamąsias patalpas Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Kalotės kaime Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Neringos vaistinė“ likvidavimo procedūrų įgyvendinimo Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl UAB „Poilsio parkas“ likvidavimo procedūrų įgyvendinimo Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl objektų įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl gyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 46-14, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinei įstaigai Klaipėdos koncertų salei Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl apšvietimo tinklų perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodikos patvirtinimo Liudvikas Dūda

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos bei įrengimo ir Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų einamojo remonto ir priežiūros paslaugų įkainių patvirtinimo Liudvikas Dūda

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-425 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti ir leidimų išdavimo tvarkos“ pakeitimo Aldona Špučienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Violeta Gembutienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo dalyvauti valstybės projekte „Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje“ Alina Velykienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Palankios investicinės aplinkos Liepojoje ir Klaipėdoje kūrimas“ pagal Europos Sąjungos Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą 2007-2013 metais Alina Velykienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Klaipėdos miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo priemonių plano Valdemaras Puodžiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl atlyginimo už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo Ignas Pocius

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-379 „Dėl Klaipėdos miesto sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Janina Asadauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-101 „Dėl Renginių organizavimų viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Kristina Vintilaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo Jolanta Laužikaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Rasa Povilanskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Rasa Povilanskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Jolanta Uptienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų nustatymo Jolanta Uptienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-399 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo Laima Mažeikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo Laima Mažeikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, paskirstymo

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo Liudmila Makūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška