Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-01-26 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-01-26 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo. Virginija Kazakauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T2-105 „Dėl vaiko išlaikymo savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. Nr. T2-30 „Dėl kainos nustatymo už teikiamas atlygintinai ikimokyklinio ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-333 "Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo ir fondo tarybos sudarymo` pakeitimo ir specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos darbo reglamento patvirtinimo Liudvikas Dūda

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-24 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Violeta Gembutienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo Judita Simonavičiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą mokėjimo. Jolanta Uptienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl žemės sklypo Antrosios Melnragės g. 5, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Almantas Mureika

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Viešosios tvarkos užtikrinimo ir teisės aktų pažeidimų prevencijos 2012–2014 metų programos patvirtinimo Kristina Vintilaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl išlaidų, susijusių su savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimu ir patalpų, kaip nuosavybės teisės objekto, valdymu, tarifo nustatymo Danguolė Netikšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo Danguolė Netikšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Dalia Pleskovienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo projekto „Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimas“ įgyvendinimui. Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo projekto „Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų“ įgyvendinimui Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo Gediminas Pocius

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Valdemaras Puodžiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Valdemaras Puodžiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pirmininko patvirtinimo. Valdemaras Puodžiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo Klaipėdos regos ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl objektų įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą. Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti panaudos sutartį su valstybės biudžetine įstaiga Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo Koncesijos 2011 m. liepos 11 d. sutarties Nr.16-464 nutraukimo sutarties projektui ir įmonės likvidavimui Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl įmonių likvidavimo procedūrų įgyvendinimo Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl sutikimo pertvarkyti Klaipėdos miesto savivaldybės įmonę `Senasis turgus` į uždarąją akcinę bendrovę Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pritarimo Koncesijos nutraukimo sutarčių projektams ir įmonių likvidavimui Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Klaipėdos savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 223 „Dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Artūras Šulcas

Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO Judita Simonavičiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška