Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-07-26 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-07-26 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-285 Dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano pakeitimo“ papildymo Indrė Butenienė

Priėmė
3 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Indrė Butenienė

Priėmė
4 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo 2011 m. ataskaitai Indrė Butenienė

Priėmė
5 Dėl pritarimo Partnerystės sutarčiai tarp Klaipėdos miesto savivaldybės, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“. Andrius Kačalinas

Priėmė
6 Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti tvarkos (1) Judita Simonavičiūtė

Priėmė sprendimą su protokoliniu įrašu
7 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo Jolanta Uptienė

Priėmė
8 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ įmonių grupės 2012–2016 m. veiklos ir plėtros plano suderinimo. Liudvikas Dūda

Priėmė
9 Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo Liudvikas Dūda

Priėmė
10 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Liudvikas Dūda

Priėmė
11 Dėl įgaliojimo suteikimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui derinti Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų darbo laiką Audra Daujotienė

Priėmė su pataisa
12 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T2-320 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ priedo pakeitimo Nijolė Laužikienė

Priėmė
13 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų socialinės globos paslaugos kainos nustatymo. Audronė Liesytė

Priėmė
14 Dėl teritorijos prie Savanorių g. detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
15 Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai numeriai 2101/0036:168 ir 2101/0036:60, buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
16 Dėl apie 15 ha teritorijos tarp Danės g., tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
17 Dėl žemės sklypo Joniškės g. 3, Klaipėdoje, bei jo gretimybių detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
18 Dėl netvarkomo arba apleisto, arba nenaudojamojo, arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo Gediminas Pocius

Priėmė su pataisa
19 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir Pievų g. geografinių charakteristikų pakeitimo. Vytautas Nausėda

Priėmė
20 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Edvardas Simokaitis

Priėmė
21 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Edvardas Simokaitis

Priėmė
22 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Edvardas Simokaitis

Priėmė
23 Dėl dujotiekio tinklų pardavimo Edvardas Simokaitis

Priėmė
24 Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Edvardas Simokaitis

Priėmė
25 Dėl projekto „Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija. I statybos etapas“ paraiškos teikimo Ričardas Zulcas

Priėmė
26 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo. Edvardas Simokaitis

Priėmė
27 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Vilniaus dailės akademijos bendradarbiavimo sutarčiai Valdemaras Puodžiūnas

Priėmė
28 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo viešojo maitinimo įmonėms. Lilija Petraitienė

Atidėjo
29 Dėl pritarimo bendradarbiauti sutarties projektui Irina Rozova

Atidėjo

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška