Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2013-04-25
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-04-25 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-04-25 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Vytautas Grubliauskas

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO Indrė Butenienė

Priėmė su pataisa
4 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAMARIO G. 8, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Priėmė
5 DĖL PRITARIMO STATINIŲ STATYBOS RIBŲ IR ZONŲ TIKSLINIMUI Almantas Mureika

Priėmė
6 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI Raimonda Gružienė

Priėmė
7 DĖL SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO NAUDOTIS NEATLYGINTINAI Raimonda Gružienė

Priėmė
8 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO PILIES G. 4, KLAIPĖDOJE, NUOMOS Raimonda Gružienė

Priėmė
9 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Gediminas Pocius

Atidėjo
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-58 „DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2013–2014 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
12 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI Janina Asadauskienė

Priėmė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-170 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Priėmė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Priėmė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO IR TRIUKŠMO PREVENCIJOS JOSE REGLAMENTO PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Atidėjo
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TYLIŲJŲ VIEŠŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO Janina Asadauskienė

Atidėjo
17 DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO ASMENIMS, NEPAJĖGIANTIEMS MAITINTIS SAVO NAMUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
18 DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė su pataisa
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-307 „DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Priėmė
20 DĖL JŪROS ŠVENTĖS DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė su pataisa
21 DĖL PAVADINIMŲ SUTEIKIMO DANĖS KRANTINĖMS Narūnas Lendraitis

Priėmė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JŪRINĖS KULTŪROS APDOVANOJIMO „ALBATROSAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Atidėjo
23 DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ SPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Mantas Bagočius

Priėmė
24 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI Lina Čeponienė

Priėmė
25 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
26 DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ NURAŠYMO Jolanta Uptienė

Priėmė
27 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI Andrius Kačalinas

Priėmė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Dalia Pleskovienė

Priėmė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO 2012 METŲ VEIKLOS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Simonas Gentvilas

Priėmė
30 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ Liudvikas Dūda

Priėmė
31 DĖL GIRDOMOJO VANDENS REIKMĖS BEI SODINIAMS IR GĖLYNAMS LAISTYTI VARTOJAMO VANDENS NORMŲ PATVIRTINIMO Violeta Gembutienė

Priėmė
32 DĖL KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
33 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DEBRECENO G. 48, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJAI „KLAIPĖDOS VILTIS“ IR LEIDIMO ATLIKTI ŠIO TURTO REKONSTRUKCIJOS IR KAPITALINIO REMONTO DARBUS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
34 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ IR OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
35 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
36 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
37 DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEKILNOJAMOJO TURTO KRETINGOS G. 38, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBUS Genovaitė Paulikienė

Atidėjo
38 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO Danguolė Netikšienė

Priėmė
39 DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIO, ESANČIO IŠ DALIES PRIVATIZUOTAME BUTE SU BENDRA VIRTUVE, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI Danguolė Netikšienė

Priėmė
40 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO, ATNAUJINIMO IR SUDARYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJO DYDŽIO NUSTATYMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
42 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (Nr. T-125) Genovaitė Paulikienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška