Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2013-05-30
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-05-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-05-30 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS „GUBOJOS“ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO Laima Prižgintienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
3 DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
4 DĖL KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-222 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO Aldona Špučienė

Priėmė su pataisa
7 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
8 DĖL 2014 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO Jolanta Uptienė

Priėmė
9 DĖL 2014 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO Jolanta Uptienė

Priėmė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Priėmė su pataisa
11 DĖL KLAIPĖDOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO SAVININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI TURTO PERDAVIMO Janina Asadauskienė

Priėmė
12 DĖL PRITARIMO STATINIŲ STATYBOS RIBŲ IR ZONŲ TIKSLINIMUI Almantas Mureika

Priėmė
13 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Gediminas Pocius

Priėmė su pataisa
14 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „DARŽŲ GATVĖS NUO AUKŠTOSIOS IKI TILTŲ GATVĖS REKONSTRUKCIJA (RESTAURAVIMAS)“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Priėmė
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ KEMPINGO IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Dalia Pleskovienė

Priėmė
16 DĖL SPORTO ŠAKŲ, FINANSUOJAMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO ĮSTAIGOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Mantas Bagočius

Priėmė su pataisa
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 M. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO Daiva Berankienė

Priėmė
18 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO Violeta Gembutienė

Priėmė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. 198 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GELBĖJIMO STOTIES NAUJO PAVADINIMO IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ 3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Irena Šakalienė

Priėmė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Atidėjo
21 DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Rimantas Mockus

Priėmė
22 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
23 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
24 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
25 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO LIEPŲ G. 7, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
26 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO DEBRECENO G. 41, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Atidėjo
27 DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEKILNOJAMOJO TURTO KRETINGOS G. 38, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBUS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
28 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS MOKESČIO Danguolė Netikšienė

Priėmė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T2-171 „DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, NEPRISKIRTŲ SOCIALINIO BŪSTO FONDUI, NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
30 SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-101 „DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
31 DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIŲ, ESANČIŲ IŠ DALIES PRIVATIZUOTUOSE BUTUOSE SU BENDRA VIRTUVE, NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI Danguolė Netikšienė

Priėmė
32 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO, ATNAUJINIMO IR SUDARYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška