Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-08-29 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-08-29 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS „KLAIPĖDOS VILTIS“ PROJEKTE „ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE“ Elona Jurkevičienė

Priėmė
3 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ PASTATO PANEVĖŽIO G. 3, KLAIPĖDOJE, MODERNIZAVIMAS“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Priėmė
4 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO LIEPŲ G. 7, KLAIPĖDOJE, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), SUMAŽINANT ENERGIJOS SUVARTOJIMO SĄNAUDAS“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Priėmė
5 DĖL PROJEKTO „BALTIJOS PROSPEKTO IR MINIJOS GATVĖS SANKRYŽOS REKONSTRUKCIJA. I STATYBOS ETAPAS“ PARAIŠKOS TEIKIMO Elona Jurkevičienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
6 DĖL 2014–2020 METŲ INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS RENGIMO KLAIPĖDOS MIESTE Elona Jurkevičienė

Priėmė
7 DĖL KLAIPĖDOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
8 DĖL MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOJE IR KLAIPĖDOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE, VEŽIMO, APGYVENDINIMO IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRITINMO Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
9 DĖL MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOJE IR GYVENANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTE, APGYVENDINIMO MOKYKLOS BENDRABUTYJE PASLAUGOS ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Atidėjo
10 DĖL KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
11 DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
12 DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2013–2014 MOKSLO METAMS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Priėmė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-222 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Atidėjo
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO Mantas Bagočius

Priėmė
16 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS STEIGIMO Mantas Bagočius

Priėmė su pataisa
17 DĖL OBJEKTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Genovaitė Paulikienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

module_name: name
module_name: m_article
[klaipeda] - m_article...