Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2014-06-27
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-06-27 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-06-27 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO Rūta Kambaraitė

Atidėjo
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATLANTO“ FUTBOLO KLUBO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Donatas Jeruševičius

Pritarė
5 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Donatas Jeruševičius

Nepritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rima Liudžiuvienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS GEDMINŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-80 „DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. T2-143 „DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Atidėjo
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITI Asta Šnepetienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 6 D. SPRENDIMO NR. T2-68 „DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ SOCIALINIO BŪSTO FONDUI STATYBOS“ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
15 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Pritarė
16 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALĮ Genovaitė Paulikienė

Pritarė
17 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
18 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Pritarė
19 DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAULIŲ G. 32-5, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBUS Genovaitė Paulikienė

Pritarė
20 DĖL DUJOTIEKIO TINKLŲ PARDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška