Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2014-07-31
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-07-31 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-07-31 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 M. ATASKAITAI Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO Aldona Špučienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Aldona Špučienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Aldona Špučienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Aldona Špučienė

Pritarė
8 DĖL SENAMIESČIO CENTRINĖS DALIES IR TURGAVIETĖS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Edita Pilibaitiene

Pritarė su pataisa
9 DĖL ŽEMĖS SKLYPO BANGŲ G. 7, GLUOSNIŲ G. 8 IR JUOS SUPANČIOS APLINKOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TERITORIJOS DALIAI PRIE BANGŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Karina Jakienė

Pritarė su pataisa
10 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Vytautas Nausėda

Pritarė
11 DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2014–2015 MOKSLO METAMS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
13 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-65 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO“ PAKEITIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Andrius Kačalinas

Pritarė su pataisa
16 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI CIVILINĖJE BYLOJE Andrius Kačalinas

Pritarė
17 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO Elona Jurkevičienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-94 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO Airida Čėsnienė

Pritarė su pataisa
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audra Daujotienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audra Daujotienė

Pritarė su pataisa
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-233 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
23 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
24 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS DALYVAVIMUI TEIKIANT PARAIŠKĄ 2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO EUROPOS KULTŪROS PAVELDO, KULTŪROS IR MENŲ ĮVAIROVĖS SKATINIMO PROGRAMOS DVIŠALIAM FONDUI Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
25 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Pritarė
26 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „KLAIPĖDOS MIESTO IR KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI Janina Asadauskienė

Pritarė
27 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAMBERTA“ KLAIPĖDOS MIESTE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS IR ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO Liudvikas Dūda

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Liudvikas Dūda

Pritarė su pataisa
29 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
30 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ Genovaitė Paulikienė

Pritarė
32 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOS KLAIPĖDA–KURŠĖNAI DARBAMS KOORDINUOTI Jolita Grigaitienė

Pritarė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-411 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Modestas Vitkus

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška