Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 50
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-12-18 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-12-18 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Judita Simonavičiūtė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS UŽ 2007–2013 METUS ATASKAITAI Mantė Amšiejienė

Pritarė su pataisa
5 DĖL DANĖS UPĖS PAKRANTĖS IKI JONIŠKĖS IR LIEPŲ GATVIŲ, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantė Amšiejienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-110 „DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO SAUGOMAIS SAVIVALDYBĖS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Vitalijus Juška

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-223 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Vitalijus Juška

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-190 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gediminas Pocius

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-258 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI Narūnas Lendraitis

Pritarė
11 DĖL RUDOFO VALSONOKO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
12 DĖL PRITARIMO REGATOS „BALTIC SAIL“ ORGANIZAVIMUI 2015 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-408 „DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Pritarė su pataisa
15 DĖL 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-11/V31-229 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO Nina Gendvilienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
18 DĖL NEATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO Donatas Jeruševičius

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Eglė Deltuvaitė

Pritarė
20 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE Andrius Kačalinas

Pritarė
21 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE Andrius Kačalinas

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Andrius Kačalinas

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MAŽINIMO Daiva Berankienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ EKSPLOATACIJOS BEI ĮRENGIMO, GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ EINAMOJO REMONTO BEI PRIEŽIŪROS IR NELEGALIŲ, BEŠEIMININKIŲ AR NETINKAMŲ EKSPLOATUOTI REKLAMINIŲ SKYDŲ DEMONTAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Irena Šakalienė

Pritarė
25 DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO Violeta Gembutienė

Pritarė
26 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
27 DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO Danguolė Netikšienė

Pritarė
28 DĖL VIENIŠŲ MIRUSIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ NURAŠYMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
33 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-442 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS EFEKTYVIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GAIRIŲ PATVIRTINIMO Audronė Balnionienė

Pritarė su pataisa
37 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Arūnas Barbšys

Pritarė
38 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖMS Artūras Razbadauskas

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška