Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-01-28 08:44:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 PRANEŠIMAS APIE 2016 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTĄ Saulius Budinas
Rūta Kambaraitė

Informacija išklausyta
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR.T2-155 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JŪRINĖS KULTŪROS APDOVANOJIMO „ALBATROSAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
4 DĖL KARALIŠKOSIOS LUIZĖS GIMNAZIJOS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Pritarė
5 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR ANTROSIOS MELNRAGĖS GATVĖS PAVADINIMO GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Vytautas Nausėda

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audra Daujotienė

Pritarė su pataisa
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-374 „DĖL SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Pritarė su pataisa
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS, VYKDANT MENINIO UGDYMO PROGRAMĄ KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOJE, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBA ŽEMĖS SKLYPUOSE IRKLŲ G. 1 IR RAMBYNO G. 14A“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Pritarė
11 DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS REGIONAS“ DALYVAVIMUI PROJEKTE „BALTIJOS JŪROS TURIZMO CENTRAS“ PARTNERIO TEISĖMIS Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
12 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTUI Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-248 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gediminas Pocius

Pritarė
14 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Kristina Petraitienė

Pritarė
15 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
16 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI Valdas Švedas

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Arūnas Barbšys

Pritarė
18 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
19 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
20 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
21 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
22 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS KARIUOMENĖS IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI „DANĖ“ Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ Edvardas Simokaitis

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška