Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 22
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-12-22 08:44:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 9458697) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 9458704) Saulius Budinas

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017–2021 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 9458728) Rasa Jievaitienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL JAUNIMO TEATRINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9458742) Narūnas Lendraitis

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOS MIESTE SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9458757) Raimonda Gružienė

Pritarė
6 DĖL GERVIŠKIŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. 9458797) Vytautas Nausėda

Pritarė
7 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-248 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9458806) Gediminas Pocius

Pritarė
8 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 9458818) Kristina Petraitienė

Pritarė
9 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 9458830) Kristina Petraitienė

Pritarė
10 DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9458847) Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
11 DĖL APTARNAVIMO TERITORIJŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKYRIMO (Nr. 9458885) Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9458904) Laima Prižgintienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINIŲ SPORTO ĮSTAIGŲ SPORTO BAZIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9458918) Saulius Paliulis

Pritarė su pataisa
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVŲ SKATINIMO (Nr. 9458943) Daiva Šačkuvienė

Pritarė
15 DĖL MATERIALINĖS PARAMOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9458978) Gina Vilimaitienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-271 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2017 METŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459004) Gina Vilimaitienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-167 „DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459024) Janina Asadauskienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9459040) Janina Asadauskienė

Atidėjo
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-356 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO (Nr. 9459052) Liudvikas Dūda

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-355 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459059) Liudvikas Dūda

Pritarė su pataisa
21 DĖL DALYVAVIMO MĖLYNOSIOS VĖLIAVOS PROGRAMOJE (Nr. 9459086) Irena Šakalienė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-123 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-217 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. 9459104) Kristina Vintilaitė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459135) Danguolė Netikšienė

Pritarė
24 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 9459155) Danguolė Netikšienė

Pritarė
25 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 9459161) Danguolė Netikšienė

Pritarė
26 DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO (Nr. 9459167) Danguolė Netikšienė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9459179) Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 9459190) Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-41 „DĖL IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS ARBA NUOMOS PAGAL VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS“ PAKEITIMO (Nr. 9459215) Edvardas Simokaitis

Pritarė
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459223) Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (Nr. 9459282) Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 9459291) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459297) Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 9459303) Rimantas Didžiokas

Pritarė
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-209 "DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 9459317) Rimantas Didžiokas

Pritarė
36 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 9459331) Arūnas Barbšys

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 9459342) Arūnas Barbšys

Pritarė su pataisa
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-109 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459361) Saulius Budinas

Pritarė
39 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Nr. 9459377) Saulius Budinas

Pritarė
40 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459392) Modestas Vitkus

Pritarė
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-87 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ“ PAKEITIMO (Nr. 9459407) Modestas Vitkus

Pritarė
42 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-102 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBĄ“ PAKEITIMO (Nr. 9459428) Modestas Vitkus

Pritarė
43 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NARIŲ ATLEIDIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9459445) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška