Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 28
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-06-29 08:36:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 10140586) Vytautas Grubliauskas

Priėmė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITAI (Nr. 10140606) Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10140633) Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 10140642)

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-4 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10140771) Vilija Venckutė-Palaitienė

Pritarė
6 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO (Nr. 10140785) Edvardas Simokaitis

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10140795) Edvardas Simokaitis

Pritarė
8 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (Nr. 10140805) Edvardas Simokaitis

Pritarė
9 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ „SPORTININKŲ VAISTINĖ“ (Nr. 10140815) Edvardas Simokaitis

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Nr. 10140830) Rasa Jievaitienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10140855) Rasa Jievaitienė

Pritarė
12 DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10140871) Rasa Jievaitienė

Pritarė
13 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS (Nr. 10140883) Kristina Petraitienė

Pritarė
14 DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE (Nr. 10140891) Marius Pankevičius

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-98 „DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PAJŪRIO JUOSTOJE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10140925) Liudvikas Dūda

Pritarė su pataisa
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10140935) Liudvikas Dūda

Pritarė
17 DĖL PETRO TARASENKOS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (Nr. 10140970) Narūnas Lendraitis

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10140987) Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
19 DĖL PRITARIMO PRANCŪZIJOS AMBASADOS LIETUVOJE, KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 10141000) Narūnas Lendraitis

Pritarė
20 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DALYVAVIMUI PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ (Nr. 10141013) Laima Prižgintienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10141027) Andrius Kačalinas

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10141043) Andrius Kačalinas

Pritarė
23 DĖL DARBO SUTARTIES SU R. SINDARIENE NUTRAUKIMO (Nr. 10141058) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-99 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10141073) Audronė Liesytė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2 338 „DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS“ PAKEITIMO (Nr. 10156904) Modestas Vitkus

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška