Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 34
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-12-21 08:51:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 10764540) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10764560) Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10764567) Indrė Butenienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10764584) Rūta Kambaraitė

Pritarė su pataisa
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10764599) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė su pataisa
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2 246 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10764613) Narūnas Lendraitis

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10764634) Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-297 „DĖL APTARNAVIMO TERITORIJŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10764653) Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10764680) Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10764697) Laima Prižgintienė

Pritarė
11 DĖL SPORTININKŲ, SULAUKUSIŲ 19 IR DAUGIAU METŲ, UGDYMO KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE ATRANKOS KRITERIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10764711) Saulius Paliulis

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-244 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10764731) Saulius Paliulis

Pritarė
13 DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO (Nr. 10764754) Saulius Paliulis

Pritarė su pataisa
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 10764834) Audronė Liesytė

Pritarė
15 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS TEIKIANT SOCIALINĘ PARAMĄ KLAIPĖDOS MIESTE, I ETAPAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10764847) Audronė Liesytė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2018 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 10764871) Audronė Liesytė

Pritarė
17 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ PRIEMONIŲ, KURIAS ĮGYVENDINUS BUS PASIEKTAS REIKALAVIMAS NUO 2020 METŲ NEBETEIKTI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS IR SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS, PLANUI (Nr. 10764882) Janina Asadauskienė

Pritarė su pataisa
18 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO TIKSLINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10765074) Janina Asadauskienė

Pritarė
19 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10764902) Janina Asadauskienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10764912) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė su pataisa
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10764919) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė su pataisa
22 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10764929) Kristina Petraitienė

Pritarė
23 DĖL VIENIŠŲ MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ NURAŠYMO (Nr. 10764946) Danguolė Netikšienė

Pritarė
24 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10764958) Danguolė Netikšienė

Pritarė
25 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10764963) Danguolė Netikšienė

Pritarė
26 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10764974) Daiva Čeporiūtė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 10764987) Arūnas Barbšys

Pritarė
28 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO (Nr. 10765004) Violeta Gembutienė

Pritarė su pataisa
29 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10765008) Liudvikas Dūda

Pritarė
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 10765018) Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL PRITARIMO GALUTINIAM KONCESIJOS SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO IR VYKDYMO PROJEKTUI (Nr. 10765029) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-170 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (Nr. 10765039) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJAI (Nr. 10765044) Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮNAŠO, DIDINANT DALININKO KAPITALĄ (Nr. 10765049) Edvardas Simokaitis

Pritarė
35 DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (Nr. 10774440) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
36 DĖL DARBO SUTARTIES SU E. STANSLOVAITIENE NUTRAUKIMO (Nr. 10774459) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ALEKSANDRO MICHAILOVO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ (Nr. 10781957) Saulius Budinas

Pritarė
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (Nr. 10783674) Saulius Budinas

Atidėjo
39 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS VALDYBĄ (Nr. 10782809) Edvardas Simokaitis

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška