Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 47
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-01-31 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 12217665) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 12217678) Saulius Budinas

Pritarė su siūlymais
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 12217687) Arūnas Barbšys

Pritarė
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDA ID“ TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12217719) Jurgita Činauskaitė

Atidėjo
5 DĖL PRITARIMO PAPILDOMO SUSITARIMO PRIE 2018 M. RUGSĖJO 24 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO NR. J9-2011 PROJEKTUI (Nr. 12217730) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
6 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRO (SIC) SUKŪRIMO IR VYSTYMO PROJEKTUI (Nr. 12217737) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
7 DĖL JURGIO LĖBARTO ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. 12217747) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
8 DĖL ALFONSO RAMANAUSKO ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. 12217755) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
9 DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠUOJU TRANSPORTU 2019 M. ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ METU (Nr. 12217761) Rimantas Mockus

Pritarė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12217771) Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
11 DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ 2019–2020 MOKSLO METŲ PRIĖMIMUI NUSTATYMO (Nr. 12217780) Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 12217787) Laima Prižgintienė

Pritarė
13 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE ,,MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ“ PARTNERIO TEISĖMIS (Nr. 12217795) Laima Prižgintienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS SPORTO KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12217801) Laima Prižgintienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12217814) Laima Prižgintienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2019 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 12217823) Audronė Liesytė

Pritarė
17 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS PATEIKIMO (Nr. 12217832) Nijolė Jonikienė

Pritarė
18 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 12217846) Kristina Petraitienė

Pritarė
19 DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (Nr. 12217853) Rasa Jievaitienė

Pritarė
20 DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (Nr. 12217868) Rasa Jievaitienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12217878) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUI (Nr. 12217886) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DALININKO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 12217892) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ DALYVAVIMO REORGANIZAVIME (Nr. 12217894) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
25 DĖL PRITARIMO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS SUTARČIŲ FORMOMS (Nr. 12217896) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 12217898) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12217905) Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „ALINGRA“ (Nr. 12217909) Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 12217915) Edvardas Simokaitis

Pritarė
30 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRUI (Nr. 12217931) Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO (Nr. 12217935) Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 DĖL DARBO SUTARTIES SU BIRUTE BARTAŠIŪTE NUTRAUKIMO (Nr. 12217947) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
33 DĖL KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 12226738) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
34 DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI) ATLIKTI VEIKLOS PLANE NENUMATYTĄ AUDITĄ (Nr. 12226762) Vytautas Grubliauskas

Pritarė
35 DĖL KADENCIJOS NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (Nr. 12233891) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS DAIVOS ČEPORIŪTĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO (Nr. 12233901) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 12233909) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška