Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 49
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-03-21 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 12407291) Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ ATASKAITAI (Nr. 12407304) Saulius Budinas

Nepritarė
3 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITAI (Nr. 12407326) Indrė Butenienė

Pritarė
4 DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO DIDŽIOJO ELINGO METAIS (Nr. 12407329) Kristina Skiotytė-Radienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-337 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12407337) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė su pataisa
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12407349) Alina Velykienė

Pritarė su pataisa
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-130 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (Nr. 12407373) Raimonda Gružienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-245 „DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS AR JŲ DALIS PATEIKIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12407404) Raimonda Gružienė

Pritarė
9 DĖL ŠVENTAPILĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. 12407418) Vytautas Nausėda

Pritarė
10 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 12407429) Laima Prižgintienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12407442) Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12407458) Laima Prižgintienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12407473) Laima Prižgintienė

Pritarė
14 DĖL SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOMS ŠEIMOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12407483) Gina Vilimaitienė

Pritarė
15 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANTIEMS VAIKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12407965) Gina Vilimaitienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12407979) Gina Vilimaitienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12407992) Gina Vilimaitienė

Pritarė
18 SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12408022) Rasa Jievaitienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12408158) Rasa Jievaitienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 12408174) Rasa Jievaitienė

Pritarė
21 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12408183) Algis Gaižutis

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS DALININKO KAPITALĄ (Nr. 12408206) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS DALININKO KAPITALĄ (Nr. 12408279) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 12408213) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (Nr. 12408228) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL RENALDO KULIKAUSKO IR KITŲ PAREIŠKĖJŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ, PRIPAŽINTŲ PETICIJA (Nr. 12408236) Artūras Šulcas

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška