Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-05-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 12666804) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12666815) Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12666825) Aldona Špučienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (Nr. 12666841) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 12666852) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO (Nr. 12666862) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 12666870) Edvardas Simokaitis

Pritarė
8 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 12666881) Edvardas Simokaitis

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ORGANŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12666886) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
10 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 12666893) Edvardas Simokaitis

Pritarė
11 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI (Nr. 12666909) Raimonda Gružienė

Pritarė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12666924) Vytautas Nausėda

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12666939) Deividas Petrolevičius

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-181 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 12666947) Deividas Petrolevičius

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12666954) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė su pataisa
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12666966) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-74 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12666988) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12666998) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12667009) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
20 DĖL BIUDŽĖTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO NEATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO (Nr. 12667023) Rasa Rumšienė

Pritarė su pataisa
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINIŲ SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. 12667036) Rasa Rumšienė

Pritarė su pataisa
22 DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI“ PAKEITIMO (Nr. 12667070) Rasa Rumšienė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12667083) Rasa Rumšienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12667097) Audronė Liesytė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-257 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12667103) Rožė Perminienė

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMO PSO EUROPOS SVEIKŲ MIESTŲ TINKLO VII FAZĖJE (Nr. 12667114) Rožė Perminienė

Pritarė
27 DĖL 2020 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 12667123) Kristina Petraitienė

Pritarė
28 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12667134) Kristina Petraitienė

Pritarė
29 DĖL 2020 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 12667147) Kristina Petraitienė

Pritarė
30 DĖL PRAŠYMO ATLEISTI NUO ŽEMĖS MOKESČIO ARBA JĮ SUMAŽINTI (Nr. 12667153) Kristina Petraitienė

Pritarė
31 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 12667170) Kristina Petraitienė

Pritarė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-46 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12667187) Danguolė Netikšienė

Pritarė
33 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. 12667209) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 12667213) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 12667223) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 12667234) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 12667243) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO VYTAUTO GRUBLIAUSKO DELEGAVIMO Į IŠORINIO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOMISIJĄ (Nr. 12667252) Modestas Vitkus

Pritarė
39 DĖL DARBO SUTARTIES SU VAIDA KAIKARIENE NUTRAUKIMO (Nr. 12670706) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
40 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. 12685808) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
41 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS VALDYBĄ (Nr. 12681515) Edvardas Simokaitis

Pritarė
42 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES SUDARYMO (Nr. 12685997) Laima Prižgintienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška