Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-10-24 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13160869) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13160879) Indrė Butenienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13160897) Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-51 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13160906) Rasa Jievaitienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA REMONTO DARBŲ EILIŠKUMO KRITERIJŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13160918) Vaida Lendraitienė

Pritarė su pataisa
6 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 13160926) Valdas Švedas

Pritarė
7 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO (Nr. 13160943) Jolanta Ceplienė

Pritarė
8 DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 13160962) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13160974) Rasa Rumšienė

Pritarė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-201 „DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13160978) Audronė Liesytė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 13160983) Audronė Liesytė

Pritarė
12 DĖL UAB „FERTEKSOS TRANSPORTAS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13160992) Kristina Petraitienė

Pritarė
13 DĖL PRAŠYMO ATLEISTI NUO ŽEMĖS MOKESČIO ARBA JĮ SUMAŽINTI (Nr. 13161000) Kristina Petraitienė

Pritarė
14 DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO VIENBUČIAMS, DVIBUČIAMS IR DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS PRIJUNGTI PRIE KLAIPĖDOS MIESTO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13161010) Lina Murauskienė

Atidėjo
15 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (Nr. 13161021) Inga Kubilienė

Pritarė
16 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (Nr. 13161033) Inga Kubilienė

Pritarė
17 SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ, PLANAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13161041) Danguolė Netikšienė

Pritarė
18 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13161052) Danguolė Netikšienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ DALININKŲ KAPITALĄ (Nr. 13161059) Edvardas Simokaitis

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-39 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13161065) Edvardas Simokaitis

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13161080) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (Nr. 13161087) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-304 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13161104) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška