Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 22
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-12-22 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 14680242) Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14680252) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14680272) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFŲ NUSTATYMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO JOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14680292) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Nr. 14681268) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PRIPAŽINIMO PRIORITETINE KRITERIJŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681278) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIO STEIGIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KRETINGOS REGIONINIO PADALINIO KLAIPĖDOS GIRININKIJOS MIŠKE (Nr. 14681289) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KRETINGOS REGIONINIO PADALINIO KLAIPĖDOS GIRININKIJOS MIŠKE, RIBŲ PLANO RENGIMO (Nr. 14681296) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL DRAUDIMO NAUDOTI CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES (Nr. 14681309) Marius Poimanskis

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14681319) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO PRANCŪZIJOS AMBASADOS LIETUVOJE, KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 14681324) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-24 „DĖL JAUNIMO INICIATYVŲ IR PROGRAMŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14681332) Aistė Valadkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL KLAIPĖDOS DARŽELIO „GINTARĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681355) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681363) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681379) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681383) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681389) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681396) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681406) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681412) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL KLAIPĖDOS „AUKURO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681421) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14681423) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2021–2025 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 14681455) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-53 „DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ KLAIPĖDOS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14681432) Jolanta Ceplienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS PERTVARKYMO (Nr. 14681561) Jolanta Ceplienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PASLAUGŲ VAIKAMS SU NEGALIA IR JŲ ŠEIMOMS PLĖTRA KLAIPĖDOS REGIONE“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI“ PAKEITIMO (Nr. 14681587) Rožė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2021 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 14681621) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ATLIEKŲ, NAUDOJAMŲ KOGENERACINĖS JĖGAINĖS VEIKLOJE, PRIĖMIMO ĮKAINIUI (Nr. 14681644) Rasa Jievaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14681660) Rasa Jievaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14681687) Rasa Jievaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTO PATVIRTINIMO (Nr. 14681700) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 14681723) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-185 ,,DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14681749) Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 14681787) Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 14681796) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 14681811) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (Nr. 14681829) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 14681853) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14697841) Modestas Vitkus

Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-121 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14697859) Modestas Vitkus

Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14697871) Modestas Vitkus

Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO MAZGO PLĖTROS (Nr. 14705453) Andrius Kačalinas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška