Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 25
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio transliacija Posėdžio transliacija dar nepradėta
Posėdžio data 2021-03-25 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 15021672) Arvydas Cesiulis

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITOMS (Nr. 15021687) Gintaras Neniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR MERO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 15021704) Arvydas Cesiulis

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI (Nr. 15021720) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-286 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFŲ NUSTATYMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO JOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 15021736) Andrius Kačalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL NEĮGALIŲJŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 15021745) Rasa Rumšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL KLAPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENJORŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 15021759) Aistė Valadkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-227 „DĖL MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 15021771) Aistė Valadkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO (ĮRENGIMO) IR NUKELDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 15021791) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „ŠERMUKŠNĖLĖ“ (Nr. 15021804) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „BORUŽĖLĖ“ (Nr. 15021818) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „KREGŽDUTĖ“ (Nr. 15021833) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JAIS TAPTI PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 15021840) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-416 „DĖL ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 15021845) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 15021852) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 15021858) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-403 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 15021870) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. 15021881) Vytautas Nausėda

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 15021895) Rasa Jievaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 15021919) Rasa Jievaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 15021933) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 15021943) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KRAŠTO BURIAVIMO SPORTO MOKYKLOS „ŽIEMYS“ DALININKŲ KAPITALO DIDINIMO (Nr. 15021951) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTŲ PASTOGIŲ DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 15021958) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 15021967) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIUOSE DALYVIŲ SUSIRINKIMUOSE SUTEIKIMO (Nr. 15021982) Modestas Vitkus

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška