Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 18
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-06-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-06-28 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų patvirtinimo Rūta Kambaraitė

Priėmė
3 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Rūta Kambaraitė

Priėmė
4 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo Indrė Butenienė

Priėmė
5 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) 2011 metų veiklos ataskaitai Liudvikas Dūda

Priėmė
6 Dėl žemės sklypo Antrosios Melnragės g. 5, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Mantas Daukšys

Nepritarė
7 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Integruoto urbanistinio planavimo principų taikymas siekiant paskatinti beveik nulinės energijos gyvenviečių kūrimąsi“ Mantas Daukšys

Priėmė
8 Dėl AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) nuomojamo uosto žemės sklypo Naujoji Uosto g. 23 detaliojo plano patvirtinimo Mantas Daukšys
Andrius Kačalinas

Atidėjo
9 Dėl žemės sklypo Vilniaus pl. 5, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Mantas Daukšys

Priėmė
10 Dėl Viešojo naudojimo erdvių Miesto istorinėje dalyje (U16) detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Edita Petrauskienė

Priėmė
11 Dėl Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo Laima Prižgintienė

Priėmė
12 Dėl savivaldybės specialiųjų mokyklų pavadinimų pakeitimo Laima Prižgintienė

Priėmė
13 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės specialiųjų (sanatorinių) ikimokyklinių įstaigų pavadinimų pakeitimo Laima Prižgintienė

Priėmė
14 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2 351 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
15 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2 435 „Dėl Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ir Klaipėdos regos ugdymo centro darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
16 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2 146 „Dėl pavedimo išduoti leidimus ir rinkti vietinę rinkliavą“ pakeitimo Zita Žižytė

Priėmė
17 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo bare J. Janonio g. 2 Zita Žižytė

Priėmė su pataisa
18 Dėl UAB „REGSEDA“ atleidimo nuo žemės mokesčio už valstybinės žemės sklypo naudojimą mokėjimo Jolanta Uptienė

Priėmė su pataisa
19 Dėl UAB „Cronus“ ir AB „SEB lizingas“ neatleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo Jolanta Uptienė

Priėmė
20 Dėl viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo Jolanta Uptienė

Priėmė
21 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T2 80 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2012–2014 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo Liudvikas Dūda

Priėmė su pataisa
22 Dėl pritarimo 2013 metais organizuoti IX pasaulio lietuvių sporto žaidynes Klaipėdos mieste Nijolė Laužikienė

Priėmė
23 Dėl pritarimo teikti paraišką projekto „Apleisto pastato – kiaulidės, Kretingos g. 86, Klaipėda, nugriovimas“ įgyvendinimui pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ Elona Jurkevičienė

Priėmė su pataisa
24 Dėl Miestų partnerystės sutarties tarp Klaipėdos ir Zasnico (Vokietija) miestų sudarymo Dalia Pleskovienė

Priėmė
25 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ Darius Kadys
Nijolė Barišauskienė

Priėmė
26 Dėl Moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos, socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo Audronė Liesytė

Priėmė
27 Dėl kai kurių Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Audronė Liesytė

Priėmė
28 Dėl savivaldybės kambario bendrabutyje, esančio greta privatizuotų gyvenamųjų patalpų, nuomos Danguolė Netikšienė

Priėmė
29 Dėl leidimo keistis savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis Danguolė Netikšienė

Priėmė
30 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo Danguolė Netikšienė

Priėmė
31 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
32 Dėl patalpų Smiltelės g. 22, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinei mokyklai Genovaitė Paulikienė

Priėmė
33 Dėl nekilnojamojo turto Sankryžos g. 7, Klaipėdoje, perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Genovaitė Paulikienė

Priėmė
34 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Priėmė
35 Dėl objektų įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą Genovaitė Paulikienė

Priėmė su pataisa
36 Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas Genovaitė Paulikienė

Priėmė
37 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo Modestas Vitkus

Priėmė
38 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui Elona Jurkevičienė

Atidėjo
39 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ 2008-2012 metų investicijų plano ir jo finansinių šaltinių suderinimo Liudvikas Dūda

Priėmė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška