Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 21
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-10-23 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-10-23 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BALANDŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-161 „DĖL SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ FUNKCIJŲ ŠVIETIMO SRITYJE PAVEDIMO VYKDYTI ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR ĮGALIOJIMO VYKDYTI DALĮ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STEIGĖJO FUNKCIJŲ“ IR JĮ PAPILDŽIUSIO SPRENDIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS Laima Prižgintienė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. NR. T2-167 SPRENDIMO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ (SANATORINIŲ) IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO“ 2.1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Laima Prižgintienė

Priėmė
4 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
5 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIŲ KADASTRINIAI NUMERIAI 2101/0036:187 IR 2101/0036:27, BUVUSIAME PAUPIŲ KAIME, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Priėmė
6 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SMILTYNĖS G. 1 IR SMILTYNĖS G. 2, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Priėmė
7 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ANTROSIOS MELNRAGĖS G. 5, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantas Daukšys

Priėmė
8 DĖL UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ TERITORIJOS, ADRESU: BURIŲ G. 17, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO Mantas Daukšys

Priėmė
9 DĖL TERITORIJOS TARP DIDŽIOSIOS VANDENS, PASIUNTINIŲ, TOMO IR VEŽĖJŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Sabina Simonavičiūtė

Priėmė
10 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
11 DĖL SOCIALINIŲ PAŠALPŲ TEIKIMO VYKDANT SAVARANKIŠKĄJĄ SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJĄ Audronė Liesytė

Priėmė
12 DĖL DALYVAVIMO PASAULINĖS REGATOS „VOLVO OCEAN RACE“ UOSTŲ KONKURSE Dalia Pleskovienė

Priėmė
13 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS (III ETAPAS)“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Priėmė
14 DĖL UAB „BJK“ IR UAB „NORDSEKAS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
15 DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ NURAŠYMO Jolanta Uptienė

Priėmė
16 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rasa Povilanskienė

Priėmė su pataisa
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-40 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rasa Povilanskienė

Priėmė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL VEŽĖJO (ĮMONĖS) ATITIKIMO LICENCIJUOJAMOS KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS REIKALAVIMŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Rimantas Mockus

Priėmė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. 305 „DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR FONDO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO IR SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO TIPINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO Simonas Gentvilas

Priėmė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 6 D. SPRENDIMO NR. T2-55 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Irena Šakalienė

Priėmė su pataisa
22 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖMS Zita Žižytė

Atidėjo
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAK Vidas Pakalniškis

Atidėjo
24 DĖL VYDŪNO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Vidas Pakalniškis

Priėmė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Vaida Žvikienė

Priėmė
26 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI Danguolė Netikšienė

Priėmė
27 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO IR SUDARYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė su pataisa
28 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO, ATNAUJINIMO IR SUDARYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė su pataisa
29 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Priėmė
30 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Atidėjo
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO FORMUOJANT UAB „SENASIS TURGUS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ Genovaitė Paulikienė

Atidėjo
32 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMŲJŲ PATALPŲ DALIS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
33 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
34 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ PARKO G. 6, PRIEKULĖJE, PRIPAŽINIMO NEREIKALINGAIS VALSTYBINEI FUNKCIJAI ATLIKTI Genovaitė Paulikienė

Priėmė
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
36 DĖL KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PAKEITIMO IR TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
37 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE IR LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Andrius Kačalinas

Priėmė
38 DĖL PRITARIMO VIETOS PROJEKTO „MAŽŲJŲ LAIVŲ PRIEPLAUKOS IR BENDRO NAUDOJIMO ERDVIŲ PLANAVIMAS IR PROJEKTAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Elona Jurkevičienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška