Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 22
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-11-29 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-11-29 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Indrė Butenienė

Priėmė su pataisa
3 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Aldona Špučienė

Priėmė
4 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-387 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Judita Simonavičiūtė

Priėmė sprendimą su protokoliniu įrašu
5 Dėl pritarimo darbo sutarties su R. Mockumi nutraukimui Judita Simonavičiūtė

Priėmė
6 Dėl Klaipėdos miesto gyventojų apklausos tiesioginio gyventojų nuomonės įrašymo apklausos dalyvių sąrašo lapuose būdu tvarkos aprašo patvirtinimo Andrius Kačalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė su pataisa
8 Dėl apie 34 ha teritorijos Giruliuose, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Mantas Daukšys

Priėmė sprendimą su protokoliniu įrašu
9 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 509 „Dėl nuomojamų žemės sklypų duomenų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios dalyje dėl žemės sklypo Smiltynės g. 21A Raimonda Gružienė

Priėmė
10 Dėl Klaipėdos miesto teritorijos ribų keitimo Raimonda Gružienė

Priėmė su pataisa
11 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Netvarkomo arba apleisto, arba nenaudojamo, arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Gediminas Pocius

Priėmė
12 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl lėšų, skirtų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo“ pakeitimo Audra Daujotienė

Priėmė
13 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-450 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo normatyvų patvirtinimo“ 1, 2, 3 punktų ir 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-385 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-450 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo normatyvų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto priedo pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios Laima Prižgintienė

Priėmė
14 Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ugdyti 2012 metais, paskirstymo Laima Prižgintienė

Priėmė
15 Dėl Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
16 Dėl prioritetinių žaidybinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos finansavimo Ignas Pocius

Priėmė su pataisa
17 Dėl pritarimo IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių pasiruošimo ir vykdymo 2013 m. Klaipėdoje programai Ignas Pocius

Priėmė su pataisa
18 Dėl Henriko Radausko atminimo įamžinimo Klaipėdoje Vidas Pakalniškis

Priėmė su pataisa
19 Dėl Vytauto Kanclerio atminimo įamžinimo Klaipėdoje Vidas Pakalniškis

Priėmė su pataisa
20 Dėl Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus priskyrimo I muziejų grupei Vidas Pakalniškis

Priėmė su pataisa
21 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Vidas Pakalniškis

Priėmė
22 Dėl jaunimo teatrinės veiklos programos finansavimo Vidas Pakalniškis

Priėmė
23 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos priklausomybės ligų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Janina Asadauskienė

Priėmė
24 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Janina Asadauskienė

Priėmė
25 Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo ir sudarymo Danguolė Netikšienė

Priėmė
26 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo Jolanta Uptienė

Priėmė
27 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo Jolanta Uptienė

Priėmė
28 Dėl 2013 metų mokestinio laikotarpio žemės mokesčio tarifų nustatymo Jolanta Uptienė

Priėmė su pataisa
29 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos kalėdinės mugės prekybininkus ir paslaugų teikėjus Jolanta Uptienė

Priėmė
30 Dėl pritarimo vietos projekto „Smeltalės upės vagos išvalymas“ įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarčiai Elona Jurkevičienė

Priėmė
31 Dėl pritarimo sutarties projektui su VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra Dalia Pleskovienė

Priėmė
32 Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektui Dalia Pleskovienė

Priėmė
33 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-359 „Dėl Sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Zita Žižytė

Priėmė
34 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Zita Žižytė

Atidėjo
35 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo Rasa Povilanskienė

Priėmė
36 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ Klaipėdos mieste teikiamos šilumos bazinės kainos, šilumos kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo Violeta Gembutienė

Priėmė
37 Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir eksploatacijos darbų minimalių apimčių patvirtinimo Violeta Gembutienė

Priėmė su pataisa
38 Dėl Klaipėdos miesto autotransporto laukimo paviljonų priežiūros ir remonto paslaugų įkainių patvirtinimo Irena Šakalienė

Priėmė su pataisa
39 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Priėmė
40 Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Priėmė
41 Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas Genovaitė Paulikienė

Priėmė
42 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
43 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Priėmė
44 Dėl pastato Liepų g. 7, Klaipėdoje, rekonstrukcijos Genovaitė Paulikienė

Priėmė
45 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Senasis turgus“ savininko kapitalo sumažinimo ir turto perdavimo patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Priėmė
46 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo formuojant UAB „Senasis turgus“ įstatinį kapitalą, pritarimo UAB „Senasis turgus“ įstatų projektui ir stebėtojų tarybos išrinkimo Genovaitė Paulikienė

Priėmė su pataisa
47 Dėl Nemuno gatvės dalies perdavimo valstybės nuosavybėn Genovaitė Paulikienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška