Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-02-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-02-28 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Indrė Butenienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Judita Simonavičiūtė
Rūta Kambaraitė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Lina Čeponienė

Priėmė su pataisa
6 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Daiva Berankienė

Priėmė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO Daiva Berankienė

Priėmė
9 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO TARYBĄ Narūnas Lendraitis

Priėmė su pataisa
10 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KRAŠTO BURIAVIMO SPORTO MOKYKLOS „ŽIEMYS“ STEIGIMO Mantas Bagočius

Priėmė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-113 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Priėmė
12 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ Janina Asadauskienė

Priėmė su pataisa
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-379 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Atidėjo
14 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI Danguolė Netikšienė

Priėmė
15 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Priėmė su pataisa
16 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė su pataisa
17 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
19 DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUMAŽINTI DARBO PARTIJOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ NAUDOJAMŲ PATALPŲ DARŽŲ G. 1A, KLAIPĖDOJE, PLOTĄ IR SKIRTI SEIMO NARIUI Genovaitė Paulikienė

Priėmė
20 DĖL PROJEKTO „VISUOMENINIŲ RENGINIŲ INFRASTRUKTŪROS BUVUSIOJE PILIES TERITORIJOJE SUFORMAVIMAS: KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSO RYTINĖS KURTINOS ATKŪRIMAS BEI ANTROJO PASAULINIO KARO LAIKŲ DAŽŲ (KURO) SANDĖLIO PRITAIKYMAS“ ĮGYVENDINIMO Elona Jurkevičienė

Priėmė su pataisa
21 DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
22 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
23 DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PROJEKTUI Elona Jurkevičienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška