Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 28
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-03-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-03-28 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Judita Simonavičiūtė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
4 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KLAIPĖDOS „GUBOJOS“ MOKYKLĄ Laima Prižgintienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
5 DĖL KALIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-221 „DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
6 DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2013–2014 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Priėmė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO 2013 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Simonas Gentvilas

Priėmė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Priėmė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-403 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ EKSPLOATACIJOS BEI ĮRENGIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ EINAMOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Irena Šakalienė

Priėmė
10 DĖL ŽEMĖS ŽEMĖS SKLYPO SMILTYNĖS G. 17, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Priėmė
11 DĖL SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO NAUDOTIS NEATLYGINTINAI Raimonda Gružienė

Priėmė
12 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
13 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI DĖL PROJEKTO „KLAIPĖDOS REGIONO SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ IŠ ĮVAIRIŲ FINANSINIŲ ŠALTINIŲ, PLANAVIMĄ, VALDYMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ, MOKYMAI“ ĮGYVENDINIMO Skaidrė Raudytė

Priėmė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JŪRINĖS KULTŪROS APDOVANOJIMO „ALBATROSAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Atidėjo
15 DĖL MARTYNO JANKAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Vidas Pakalniškis

Priėmė su pataisa
16 DĖL PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Mantas Bagočius

Priėmė
17 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Atidėjo
18 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Priėmė
19 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
20 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
21 DĖL SKOLŲ NURAŠYMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
22 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
23 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
24 DĖL KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
25 DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIO, ESANČIO IŠ DALIES PRIVATIZUOTAME BUTE SU BENDRA VIRTUVE, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI Danguolė Netikšienė

Priėmė
26 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO, ATNAUJINIMO IR SUDARYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
27 DĖL PAVEDIMO TVIRTINTI BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NUOSTATUS Irena Šakalienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška