Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 48
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-11-27 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-11-27 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 2101/0039:1105, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Edita Pilibaitiene

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gediminas Pocius

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-190 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gediminas Pocius

Nepritarė
5 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Vytautas Nausėda

Pritarė
6 DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOS G. 3, KLAIPĖDOJE, KADASTRO NUMERIS 2101/0039:397, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO, NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO Alma Truncienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽUVĖDRA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-70 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Jolanta Ceplienė

Pritarė
11 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
13 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO DALYVAVIMUI 2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO EUROPOS KULTŪROS PAVELDO, KULTŪROS IR MENŲ ĮVAIROVĖS SKATINIMO PROGRAMOJE Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Pritarė
15 DĖL ĮGALIOJIMŲ BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ VISUOTINIAME NEEILINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO Mantas Bagočius

Pritarė su pataisa
16 DĖL 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-10/V7-52 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO Nina Gendvilienė

Pritarė
17 DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PROJEKTUI Elona Jurkevičienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-438 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BUVUSIO TABAKO FABRIKO KLAIPĖDOJE PRITAIKYMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI. II ETAPAS“ PAKEITIMO Elona Jurkevičienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-138 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ AUTOMOBILIŲ NUVEŽIMO IR SAUGOJIMO PASLAUGŲ TVARKOS IR KAINŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Rimantas Mockus

Pritarė
20 DĖL MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ KLAIPĖDOS MIESTO GATVĖMIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS MOKĖJIMO DYDŽIŲ IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Rimantas Mockus

Pritarė su pataisa
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė su pataisa
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Genovaitė Paulikienė

Atidėjo
23 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška