Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 53
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-03-26 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2015-03-26 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METAIS ATASKAITOMS Judita Simonavičiūtė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
5 DĖL TERITORIJOS, APIMANČIOS ŽEMĖS SKLYPĄ SMILTYNĖS G. 34, PASTATĄ SMILTYNĖS G. 31 IR VIETINĖS REIKŠMĖS PRIVAŽIUOJAMĄJĮ KELIĄ IKI SMILTYNĖS GATVĖS KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO RAJONŲ SCHEMOS PATVIRTINIMO

Pritarė
7 DĖL GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TARP TAIKOS PR., TILŽĖS G., RUMPIŠKĖS G., SAUSIO 15-OSIOS G., KITŲ DETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ, RYŠININKŲ G. IR PARYŽIAUS KOMUNOS G. DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

Pritarė
8 DĖL KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
9 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUS Aldona Špučienė

Pritarė
10 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Donatas Jeruševičius

Pritarė
11 DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ BEI ĮMONĖS, KURIAI ATLIKTAS ANTSTOLIO PATVARKYMAS, SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ NURAŠYMO Donatas Jeruševičius

Pritarė
12 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS BENDRAI FINANSUOJAMAME PROJEKTE „KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS (GEDMINŲ G. 3) SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“ Elona Jurkevičienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
14 DĖL ĮKAINIO UŽ BĮ KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMĄ NUSTATYMO Janina Asadauskienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-379 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
18 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DALYVAVYMUI TEIKIANT PARAIŠKĄ PROJEKTŲ KONKURSUI „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“ Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-67 „DĖL PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
21 DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTO PATVIRTINIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
22 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO TEISĖS SUTARTĮ Genovaitė Paulikienė

Pritarė su pataisa
23 DĖL LEIDIMO PARDUOTI SAVIVALDYBĖS BŪSTUS IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATĄ Genovaitė Paulikienė

Pritarė
24 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Irena Šakalienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška