Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-05-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2015-05-28 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Pritarė su siūlymais
3 DĖL GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TARP TILŽĖS G., BALTIKALNIO G., GLUOSNIŲ G., KITŲ DETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ IR KOOPERACIJOS G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Milda Žekonytė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-158 „DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė su pataisa
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė su pataisa
7 DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-274 „DĖL VIEŠOJO TUALETO KOPŲ G. 1A, MELNRAGĖJE, PASLAUGŲ TEIKIMO TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Irena Šakalienė

Pritarė su pataisa
10 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Donatas Jeruševičius

Pritarė
11 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS Donatas Jeruševičius

Pritarė
12 DĖL 2016 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO Donatas Jeruševičius

Pritarė
13 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Donatas Jeruševičius

Pritarė
14 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONEI Jolanta Uptienė

Pritarė su pataisa
15 DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO Daiva Berankienė

Pritarė
16 DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO Daiva Berankienė

Pritarė
17 DĖL REGULIARIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Rimantas Mockus

Pritarė su pataisa
18 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI Eglė Deltuvaitė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
20 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOS KLAIPĖDA–KURŠĖNAI DARBAMS KOORDINUOTI Jolita Grigaitienė

Pritarė
21 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO Kristina Vintilaitė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Vytautas Grubliauskas

Pritarė
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-82 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO Vytautas Grubliauskas

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-83 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOLATINĖS KOMISIJOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTUI RENGTI IR KOREGUOTI PATVIRTINIMO Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
34 DĖL JŪRINIŲ IR VIDAUS VANDENŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO SKYRIMO Į JŪRININKŲ GEROVĖS TARYBĄ LIETUVOJE Vytautas Grubliauskas

Pritarė
36 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBĄ Vytautas Grubliauskas

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška