Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-09-24 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL 2016 METŲ PASKELBIMO DARNAUS JUDUMO METAIS Artūras Šulcas

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO Milda Žekonytė

Pritarė
6 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO Gediminas Pocius

Pritarė
7 DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ KLAIPĖDOJE, PRIE PASTATŲ ŠILUTĖS PL. 91, VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO Raimonda Gružienė

Pritarė
8 DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Audra Daujotienė

Pritarė
9 DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ NUOSTATUS Audra Daujotienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-246 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audra Daujotienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO Virginija Kazakauskienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Virginija Kazakauskienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2 54 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Virginija Kazakauskienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO MOKYTOJŲ METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ IR VADYBOS EKSPERTŲ DARBO APMOKĖJIMO Virginija Kazakauskienė

Pritarė
15 DĖL VISUOMENĖS ATSTOVŲ SKYRIMO Į VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS Audra Daujotienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audra Daujotienė

Atidėjo
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audra Daujotienė

Pritarė
18 DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SUTARČIAI NR. J9-1023 Audra Daujotienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audra Daujotienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-158 „DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
21 DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO Audronė Liesytė

Pritarė
22 DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė su pataisa
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO Audronė Liesytė

Pritarė
26 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO Audronė Liesytė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-204 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „RYTAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-182 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „DANĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
34 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
35 DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ Elona Jurkevičienė

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Airida Čėsnienė

Pritarė su pataisa
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Airida Čėsnienė

Pritarė
38 DĖL VIEŠOJO VANDENS TIEKĖJO PASKYRIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
39 SPRENDIMAS DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO KLAIPĖDOS MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Zina Stankienė

Pritarė
40 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
41 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
42 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS Danguolė Netikšienė

Pritarė
43 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
44 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
45 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
46 DĖL DUJOTIEKIO TINKLŲ PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
47 DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMOJO PASTATO GALINIO PYLIMO G. 3, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS IR PAKEISTI PASTATO PASKIRTĮ Edvardas Simokaitis

Pritarė
48 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
49 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-347 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
50 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Edvardas Simokaitis

Pritarė
51 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
52 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS Edvardas Simokaitis

Pritarė
53 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Modestas Vitkus

Pritarė
54 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
55 DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Vidas Pakalniškis

Pritarė
56 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS REGIONO ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE Elona Jurkevičienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška