Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2015-10-29
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-10-29 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO DALYVAVIMUI 2022 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS VEIKSMUOSE „EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ“ Nijolė Laužikienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Karolina Paškevičienė

Pritarė su pataisa
6 DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Karolina Paškevičienė

Pritarė
7 DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Karolina Paškevičienė

Pritarė
8 DĖL PRIVALOMŲ ĮRENGTI AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTO NUSTATYMO SENAMIESČIO IR CENTRINĖJE MIESTO ZONOJE Vaida Lendraitienė

Pritarė
9 DĖL PAMIŠKĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR ŠVYTURIO GATVĖS PAVADINIMO GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Vytautas Nausėda

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO Jolanta Ceplienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, KURIŲ DIREKTORIAMS NUSTATOMI TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDAI IR JŲ DYDŽIAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Jolanta Ceplienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINIMO Mantas Bagočius

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Pritarė su pataisa
17 SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
18 DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO Violeta Gembutienė

Pritarė su pataisa
19 DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
20 DĖL ŠEIMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO Audronė Liesytė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T2-425 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
22 DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO Janina Asadauskienė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO Janina Asadauskienė

Pritarė
26 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE NUSTATYMO

Pritarė
27 DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ATLIKTI JURIDINIO ASMENS DALYVIO KOMPETENCIJAI PRISKIRTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ IR PAREIGŲ VYKDYMĄ ASOCIACIJOJE KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE Elona Jurkevičienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-50 „DĖL PROJEKTO „VISUOMENINIŲ RENGINIŲ INFRASTRUKTŪROS BUVUSIOJE PILIES TERITORIJOJE SUFORMAVIMAS: KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSO RYTINĖS KURTINOS ATKŪRIMAS BEI ANTROJO PASAULINIO KARO LAIKŲ DAŽŲ (KURO) SANDĖLIO PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO Elona Jurkevičienė

Pritarė su pataisa
29 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE Elona Jurkevičienė

Pritarė
30 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
35 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Pritarė
36 DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO Modestas Vitkus

Nepritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška