Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 25
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-03-30 08:45:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 9795399) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITOMS (Nr. 9795412) Saulius Budinas

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9795426) Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
4 DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PAJŪRIO JUOSTOJE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9795723) Liudvikas Dūda

Atidėjo
5 DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ (Nr. 9795747) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
6 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 9795767) Edvardas Simokaitis

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9795775) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
8 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9795782) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS DALININKO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 9795791) Edvardas Simokaitis

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-232 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAKEITIMO (Nr. 9795803) Edvardas Simokaitis

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS DAIVOS ČEPORIŪTĖS KVALIFIKACINĖS KLASĖS IR VIENKARTINIO PRIEDO SKYRIMO (Nr. 9795815) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9795828) Vytautas Nausėda

Pritarė
13 DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIAI VIEŠAI SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRAI, PASIŪLYMŲ TEIKIMO, VERTINIMO, PRIPAŽINIMO TINKAMAIS ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9795834) Valdas Švedas

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9795851) Laima Prižgintienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9795861) Laima Prižgintienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9795873) Laima Prižgintienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-298 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9795887) Laima Prižgintienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIREKTORIŲ SKYRIMO VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ VYRESNIAISIAIS VYKDYTOJAIS AR ADMINISTRATORIAIS“ PAKEITIMO (Nr. 9795893) Laima Prižgintienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-89 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9795897) Jolanta Ceplienė

Pritarė
20 DĖL SOCIALINIO GLOBĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9795911) Audronė Liesytė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2 338 „DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS“ PAKEITIMO (Nr. 9795919) Audra Daujotienė

Atidėjo
22 DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO IR INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9795932) Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė su pataisa
23 DĖL LANKYTINOS VIETOS PAVADINIMO PATVIRTINIMO (Nr. 9795945) Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-278 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO (Nr. 9795954) Algis Gaižutis

Pritarė
25 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 9795962) Danguolė Netikšienė

Pritarė
26 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 9795967) Danguolė Netikšienė

Pritarė
27 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 9795974) Danguolė Netikšienė

Pritarė
28 INFORMACIJOS APIE KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪSŲ UOSTO IR KLAIPĖDOS MIESTO BENDRŲJŲ PLANŲ DERINIMO EIGĄ IŠKLAUSYMAS. (Nr. 9796018)

Informacija išklausyta
29 DĖL A. KANIAVOS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS VLADO KNAŠIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 9813208) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška