Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 30
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-07-27 08:54:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 10235163) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10235215) Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10235226) Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10235236) Elida Mantulova

Pritarė su pataisa
5 DĖL TAURALAUKIO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR BANGPŪČIO GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. 10235240) Vytautas Nausėda

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-69 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10235246) Vytautas Nausėda

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10235258) Saulius Paliulis

Pritarė
8 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10235274) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 10235301) Audronė Liesytė

Pritarė
10 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „MATYK KITĄ KELIĄ“ (Nr. 10235306) Audronė Liesytė

Pritarė
11 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10235313) Kristina Petraitienė

Pritarė
12 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ PREKIAUTI IŠDAVIMĄ IV TAUTINIŲ BENDRIJŲ FESTIVALIO „TAUTINIŲ KULTŪRŲ DIENA – 2017“ METU (Nr. 10235327) Kristina Petraitienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRA VAROMO VIEŠOJO TRANSPORTO NAUJŲ GALIMYBIŲ PLĖTRA (DEPO)“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10235357) Elona Jurkevičienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO (Nr. 10235367) Elona Jurkevičienė

Pritarė su pataisa
15 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „FACHVERKINĖS ARCHITEKTŪROS PASTATŲ KOMPLEKSO (BAŽNYČIŲ G. 4/DARŽŲ G. 10, BAŽNYČIŲ G. 6, AUKŠTOJI G. 1/ DIDŽIOJI VANDENS G. 2, VEŽĖJŲ G. 4) TVARKYBA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10235378) Elona Jurkevičienė

Pritarė
16 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO ATNAUJINIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10235391) Elona Jurkevičienė

Pritarė
17 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „MALŪNO PARKO TERITORIJOS SUTVARKYMAS, GERINANT GAMTINĘ APLINKĄ IR SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10236352) Elona Jurkevičienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-28 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10236372) Romualda Chuševė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10236398) Irena Šakalienė

Pritarė su pataisa
20 DĖL PRITARIMO MEMORANDUMUI DĖL PREVENCIJOS VYKDYMO BEI PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZUOJANT ŽMONIŲ GELBĖJIMĄ BALTIJOS JŪROS PAPLŪDIMIUOSE (Nr. 10236442) Marius Poimanskis

Pritarė
21 DĖL MOKYTOJO PADĖJĖJO ETATŲ ĮVEDIMO IR FINANSAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10236457) Laima Prižgintienė

Pritarė
22 DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMAS PAPILDOMAS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 10236482) Laima Prižgintienė

Pritarė
23 DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 10236495) Laima Prižgintienė

Pritarė
24 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 10236503) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS KARIUOMENĖS IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (Nr. 10236518) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 10236529) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KRAŠTO BURIAVIMO SPORTO MOKYKLOS „ŽIEMYS“ DALININKO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 10236539) Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 10236557) Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 10236573) Edvardas Simokaitis

Pritarė
30 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO AUKŠTOJI G. 13, KLAIPĖDOJE, PIRKIMO (Nr. 10236587) Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO (Nr. 10236605) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-158 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10236616) Saulius Budinas

Pritarė
33 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10236633) Danguolė Netikšienė

Pritarė
34 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10236648) Danguolė Netikšienė

Pritarė
35 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10236660) Danguolė Netikšienė

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-38 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10236678) Danguolė Netikšienė

Pritarė
37 DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO (Nr. 10236696) Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
38 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS (Nr. 10247679) Danguolė Netikšienė

Pritarė
39 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-134 „DĖL 2017–2019 METŲ REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10248973) Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška