Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-02-21 08:34:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 10991403) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 10991421) Virginija Jurkšienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10991452) Laima Prižgintienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-297 „DĖL APTARNAVIMO TERITORIJŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10991462) Laima Prižgintienė

Pritarė
5 DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 10991486) Laima Prižgintienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-298 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10991523) Laima Prižgintienė

Pritarė
7 DĖL DARBO SUTARTIES SU E. KVEDERIU NUTRAUKIMO (Nr. 10991539) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
8 DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (Nr. 10991546) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO NUO PARYŽIAUS KOMUNOS G. IKI JONO KALNELIO TILTELIO ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10991552) Elona Jurkevičienė

Pritarė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10991556) Audronė Liesytė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10991559) Janina Asadauskienė

Pritarė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10991563) Kristina Petraitienė

Pritarė
13 DĖL ATLEIDIMO VŠĮ „MAŽŲJŲ PASAULIS“ NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (Nr. 10991567) Kristina Petraitienė

Pritarė
14 DĖL ASOCIACIJOS LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (Nr. 10991571) Kristina Petraitienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 10991593) Rasa Jievaitienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10991602) Rasa Jievaitienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10991608) Rasa Jievaitienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-215 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10991620) Algis Gaižutis

Pritarė
19 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10991627) Danguolė Netikšienė

Pritarė
20 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10991637) Danguolė Netikšienė

Pritarė
21 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10991654) Danguolė Netikšienė

Pritarė
22 DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10991663) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIES PARDAVIMO (Nr. 10991674) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10991682) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 10991686) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11004453) Modestas Vitkus

Pritarė
27 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS UNIVERSITETO VEIKLOS OPTIMIZAVIMO PRIEMONIŲ 2018–2019 METŲ PLANO PROJEKTUI (Nr. 11004477) Narūnas Lendraitis

Priėmė su protokoliniu nutarimu
28 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBĄ (Nr. 11004496) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
29 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 11007755) Arūnas Barbšys

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška