Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 40
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-06-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 11504124) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTUI (Nr. 11504128) Elida Mantulova

Priėmė su protokoliniu nutarimu
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504138) Indrė Butenienė

Atidėjo
4 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „MĖLYNOSIOS EKONOMIKOS STARTUOLIŲ LABORATORIJA“ PARTNERIO TEISĖMIS (Nr. 11504148) Elida Mantulova

Pritarė
5 DĖL PROJEKTŲ KONKURSŲ RENGIMO TVARKOS (Nr. 11504159) Elida Mantulova

Atidėjo
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-387 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504181) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
7 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Nr. 11504191) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
8 DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠUOJU TRANSPORTU JŪROS ŠVENTĖS METU (Nr. 11504204) Rimantas Mockus

Pritarė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-128 ,,DĖL REGULIARIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504218) Rimantas Mockus

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IKI 2020 METŲ PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504230) Rimantas Mockus

Pritarė
11 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 11504276) Daiva Čeporiūtė

Pritarė
12 DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (Nr. 11504616) Raimonda Gružienė

Pritarė
13 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 11504640) Raimonda Gružienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-181 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504288) Audra Daujotienė

Pritarė su pataisa
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504325) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504394) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 11504404) Laima Prižgintienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 11504417) Laima Prižgintienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 11504438) Laima Prižgintienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504444) Laima Prižgintienė

Pritarė
21 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 11504463) Danguolė Netikšienė

Pritarė
22 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 11504480) Danguolė Netikšienė

Pritarė
23 DĖL BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11504495) Audronė Liesytė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504508) Audronė Liesytė

Pritarė
25 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 11504514) Kristina Petraitienė

Pritarė
26 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS (Nr. 11504520) Kristina Petraitienė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504531) Inga Kubilienė

Pritarė
28 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRENGIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 11504697) Elona Jurkevičienė

Pritarė
29 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 11504552) Edvardas Simokaitis

Pritarė
30 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „DANĖS KRANTINĖS“ (Nr. 11504565) Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO DALIES PARDAVIMO (Nr. 11504576) Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11504587) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS REGIONAS“ KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2019–2021 METŲ PROGRAMAI IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2019–2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTUI (Nr. 11516929) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR.T2-30 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 11523208) Laima Prižgintienė

Pritarė
35 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 11523241) Andrius Kačalinas

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška