Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 41
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-07-26 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 11603491) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11603498) Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11603509) Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-23 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11603513) Romualda Chuševė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-291 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017–2021 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11603523) Romualda Chuševė

Pritarė
6 DĖL ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. 11603531) Nijolė Laužikienė

Pritarė
7 DĖL KONSTANTINO SARSANIJOS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (Nr. 11603546) Nijolė Laužikienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (Nr. 11603552) Nijolė Laužikienė

Pritarė su pataisa
9 DĖL ARCHITEKTŪRINIŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO (Nr. 11603555) Elida Mantulova

Pritarė su pataisa
10 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, DUBYSOS G. 12, NUOMOS (Nr. 11603563) Raimonda Gružienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-75 „DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIAI VIEŠAI SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRAI, PASIŪLYMŲ TEIKIMO, VERTINIMO, PRIPAŽINIMO TINKAMAIS ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11603573) Vaida Lendraitienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-102 „DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11603579) Tadas Kirstukas

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-244 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 11603595) Rasa Rumšienė

Pritarė su pataisa
14 DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI (Nr. 11603610) Rasa Rumšienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS RĖMIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11603628) Janina Asadauskienė

Pritarė su pataisa
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-315 „DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠO IR NETVARKOMŲ KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS IR KAPAVIETĖS IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11603638) Zina Stankienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO VEIKSMŲ PLANO IKI 2020 METŲ PATVIRTINIMO (Nr. 11603649) Algis Gaižutis

Pritarė
18 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 11603661) Danguolė Netikšienė

Pritarė
19 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMO IR ŠIŲ PATALPŲ, KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO, VALDYMO IŠLAIDŲ TARIFO NUSTATYMO (Nr. 11603669) Danguolė Netikšienė

Pritarė
20 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 11603678) Danguolė Netikšienė

Pritarė
21 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 11603683) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 11603689) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL SAVIVALDYBĖS NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIES PARDAVIMO (Nr. 11603694) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ (Nr. 11603698) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL VIEŠŲJŲ TUALETŲ IR DUŠŲ PASLAUGOS TEIKIMO KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. 11603706) Irena Šakalienė

Pritarė
26 DĖL ARŪNO MATUZO SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 11609518) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ELIDOS MANTULOVOS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ (Nr. 11614071) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO (Nr. 11609526) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11615434) Modestas Vitkus

Pritarė
30 DĖL KOMISIJOS SUDARYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2018 M. LIEPOS 23 D. TEIKIME PATEIKTIEMS FAKTAMS IŠTIRTI (Nr. 11617166) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška