Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 44
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-10-25 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 11899663) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL SIŪLYMO PRITARTI KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS VARIANTUI (Nr. 11899677) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Atidėjo
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899688) Indrė Butenienė

Atidėjo
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899697) Indrė Butenienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899704) Rūta Kambaraitė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-291 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017–2021 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899725) Rasa Jievaitienė

Pritarė su pataisa
7 DĖL KREIPIMOSI Į KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ DĖL REGIONINĖS SVARBOS STATUSO SUTEIKIMO PROJEKTUI (Nr. 11899867) Elona Jurkevičienė

Pritarė
8 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIS PATEIKIMO (Nr. 11899730) Raimonda Gružienė

Pritarė
9 DĖL BERŽININKŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. 11899741) Marija Buivydienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899743) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899746) Audronė Liesytė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899754) Rožė Perminienė

Pritarė
13 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 11899766) Kristina Petraitienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899773) Jolanta Uptienė

Pritarė
15 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (Nr. 11899780) Jolanta Uptienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899786) Danguolė Netikšienė

Pritarė
17 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 11899793) Danguolė Netikšienė

Pritarė
18 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 11899800) Danguolė Netikšienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO AUKŠTOJI G. 13, KLAIPĖDOJE, PIRKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 11899808) Edvardas Simokaitis

Nepritarė
20 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NEMUNO G. 113 IR NEMUNO G. 133, KLAIPĖDOJE, PIRKIMO (Nr. 11899812) Edvardas Simokaitis

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11899821) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL SAVIVALDYBĖS PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIŲ PASTATŲ DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 11899830) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 11899832) Edvardas Simokaitis

Nepritarė
24 DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (Nr. 11899842) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11899849) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
26 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 11899856) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL DIANOS VARKALIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RADASTĖLĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 11911197) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
28 DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS KLAIPĖDOS PREKĖS ŽENKLO ATNAUJINIMO APLINKYBĖMS NAGRINĖTI SUDARYMO (Nr. 11911213) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
29 DĖL KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 11912760) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška