Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 45
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-11-29 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 12018083) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL SIŪLYMO PRITARTI KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS VARIANTUI (Nr. 12018093) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Atidėjo
3 DĖL JAUNIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12018109) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-328 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12018122) Laima Prižgintienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12018125) Laima Prižgintienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12018134) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12018144) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
8 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „GYVENTOJŲ SKATINIMAS IŠMANIAI NAUDOTIS INTERNETU ATNAUJINTOJE VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTŪROJE“ PROJEKTUI (Nr. 12018150) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
9 DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12018154) Audronė Liesytė

Pritarė
10 DĖL LAIKINO APNAKVINDINIMO SAUGIOS NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12018162) Audronė Liesytė

Pritarė
11 DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12018168) Audronė Liesytė

Pritarė
12 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“ (Nr. 12018175) Audronė Liesytė

Pritarė
13 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 12018184) Danguolė Netikšienė

Pritarė
14 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS GYVENAMOSIOMS PATALPOMS IR DARBUOTOJŲ (TARNAUTOJŲ), KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12018191) Danguolė Netikšienė

Pritarė
15 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS AR JŲ DALIS PATEIKIMO (Nr. 12018197) Raimonda Gružienė

Pritarė
16 DĖL PRITARIMO KEISTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RIBAS (Nr. 12018202) Raimonda Gružienė

Pritarė
17 DĖL MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12018213) Algis Gaižutis

Pritarė
18 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 12018219) Algis Gaižutis

Pritarė
19 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. 12018224) Algis Gaižutis

Nepritarė
20 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. 12018229) Algis Gaižutis

Pritarė
21 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ (Nr. 12018236) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRUI (Nr. 12018240) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 12018243) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (Nr. 12018256) Edvardas Simokaitis

Nepritarė
25 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 12018260) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12018262) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
27 DĖL KOMISIJOS IŠVADOS PATVIRTINIMO (Nr. 12028918) Vytautas Grubliauskas

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška