Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 51
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-04-12 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 12495367) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 12495414) Daiva Čeporiūtė

Pritarė
3 DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIMO FORUMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDBĖS BENDRADARBIAVIMO DĖL EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 M. TITULO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 12495445) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495475) Laima Prižgintienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 12495483) Rožė Perminienė

Pritarė
6 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12495499) Audronė Liesytė

Pritarė su pataisa
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-68 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495515) Audronė Liesytė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495531) Jolanta Uptienė

Pritarė su pataisa
9 DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (Nr. 12495555) Kristina Petraitienė

Pritarė
10 DĖL KOMPENSAVIMO UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (Nr. 12495573) Vaida Lendraitienė

Pritarė su pataisa
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495599) Gediminas Pocius

Pritarė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRO (SIC) SUKŪRIMO IR VYSTYMO PROJEKTUI“ PAKEITIMO (Nr. 12495618) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ KEMPINGO IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 12495627) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-306 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 12495636) Jurgita Činauskaitė

Atidėjo
15 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINĖS PROGRAMOS URBACT III PROJEKTE „GYVOS GATVĖS“ PARTNERIO TEISĖMIS (Nr. 12495647) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495657) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-320 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495683) Rimantas Mockus

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-347 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495692) Algis Gaižutis

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495701) Rasa Jievaitienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS JACHTKLUBAS“ DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO (Nr. 12495716) Edvardas Simokaitis

Priėmė su protokoliniu nutarimu
21 DĖL UAB „SENASIS TURGUS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 12495733) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 12495740) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12495748) Modestas Vitkus

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. 12495761) Modestas Vitkus

Pritarė
25 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 12509303) Vytautas Grubliauskas

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-329 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 12509277) Rimantas Didžiokas

Pritarė
27 DĖL DARBO SUTARTIES SU MARYTE SAVICKIENE NUTRAUKIMO (Nr. 12511799) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
28 DĖL LAUROS VAITKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO- DARŽELIO „GILIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 12511815) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
29 DĖL DARBO SUTARTIES SU JADVYGA ŠALNIENE NUTRAUKIMO (Nr. 12511818) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
30 DĖL LORETOS ŽILIUVIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 12511827) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
31 DĖL DARBO SUTARTIES SU EUGENIJA SIMPUKIENE NUTRAUKIMO (Nr. 12511835) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
32 DĖL RENATOS ČESNELIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 12511842) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
33 DĖL DARBO SUTARTIES SU VLADIMIRU GENUČIU NUTRAUKIMO (Nr. 12511851) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
34 DĖL INGOS BAGDONIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 12511913) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
35 DĖL DARBO SUTARTIES SU VITALIJA GRYBAUSKIENE NUTRAUKIMO (Nr. 12511921) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12511925) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (Nr. 12511934) Rasa Rumšienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška