Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-12-19 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13372066) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13372089) Rūta Kambaraitė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 13372103) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-124 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13372114) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė su pataisa
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13372142) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė su pataisa
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-222 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13372159) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė su pataisa
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-219 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS IR NAUDOJIMOSI STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13372173) Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STADIONŲ IR SPORTO AIKŠTYNŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO (Nr. 13372197) Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13372207) Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS KŪRYBINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO (Nr. 13372222) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
11 DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI ŽEMĖS NUOMOS TEISĘ (Nr. 13372230) Raimonda Gružienė

Pritarė
12 DĖL KREIPIMOSI Į KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ DĖL REGIONINĖS SVARBOS STATUSO SUTEIKIMO PROJEKTUI (Nr. 13372242) Elona Jurkevičienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO TARYBĄ (Nr. 13372251) Reda Švelniūtė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO IR INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13372257) Reda Švelniūtė

Pritarė
15 DĖL ATVYKSTAMOJO IR VIETINIO TURIZMO KLAIPĖDOJE SKATINIMO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13372264) Reda Švelniūtė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 13372278) Audronė Liesytė

Pritarė
17 DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13372345) Audronė Liesytė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ SUMAŽINIMO (Nr. 13372354) Rasa Jievaitienė

Pritarė su siūlymais
19 DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO VIENBUČIAMS, DVIBUČIAMS IR DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS PRIJUNGTI PRIE KLAIPĖDOS MIESTO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13372361) Liudvikas Dūda

Pritarė
20 DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠUOJU TRANSPORTU 2020 M. ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ METU (Nr. 13372372) Rimantas Mockus

Pritarė su pataisa
21 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13372388) Rimantas Mockus

Pritarė
22 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 13372394) Danguolė Netikšienė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13372398) Modestas Vitkus

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-121 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13388024) Modestas Vitkus

Pritarė
25 DĖL JŪRINIŲ IR VIDAUS VANDENŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 13378572) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
26 DĖL DARBO SUTARTIES SU GENOVAITE ŽMUIDIENE NUTRAUKIMO (Nr. 13378584) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
27 DĖL LAIMOS SIREIKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 13378601) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
28 DĖL DARBO SUTARTIES SU TATJANA ŽUKAUSKIENE NUTRAUKIMO (Nr. 13378608) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
29 DĖL MILDOS ŠIAUDVYTIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ALKSNIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 13378619) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
30 DĖL DARBO SUTARTIES SU JANINA GRIGIENE NUTRAUKIMO (Nr. 13378632) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
31 DĖL JANINOS GRIGIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 13378644) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
32 DĖL DARBO SUTARTIES SU VITALIJUMI JAKOBČIUKU NUTRAUKIMO (Nr. 13378651) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
33 DĖL VITALIJAUS JAKOBČIUKO SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 13378664) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
34 DĖL DARBO SUTARTIES SU AURELIJUMI LIAUDANSKU NUTRAUKIMO (Nr. 13378671) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
35 DĖL AURELIJAUS LIAUDANSKO SKYRIMO Į KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 13378678) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
36 DĖL DARBO SUTARTIES SU SIGITU KUSU NUTRAUKIMO (Nr. 13378689) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
37 DĖL SIGITO KUSO SKYRIMO Į KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 13378694) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
38 DĖL DARBO SUTARTIES SU EDITA ANDRIJAUSKIENE NUTRAUKIMO (Nr. 13378699) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška