Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-04-09 00:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13780048) Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13780065) Indrė Butenienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13780074) Virginija Jurkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINIŲ RINKLIAVŲ KARANTINO REŽIMO LAIKOTARPIU (Nr. 13780082) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13780091) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13780101) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STEIGIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 13794763) Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13788088) Rasa Jievaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13794777) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-408 „DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13794787) Aistė Sorokienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13795136) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Informacijos pateikimas dėl situacijos Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (Nr. 13801042)

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška