Reikia informacijos

Visuomenės informavimas savivaldybės interneto tinklalapyje apie pradedamus rengti, rengiamus ir parengtus teritorijų planavimo dokumentus

Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
Gyvenimo atvejai Reikia informacijos
Paslaugos suteikimo trukmė 4 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
Teritorijų planavimo proceso inicijavimas
Atsakingas dalinys Urbanistikos skyrius
Paslaugos vadovas Mantė Černiūtė-Amšiejienė tel. 846 39 60 24
Paslaugos vykdytojas Julija Kuznecova
Aprašymas interesantui Nuoroda, kur skelbiami skelbimai: https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/teritoriju-planavimas/planavimo-viesumas/2813
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti LR vyriausybės nutarimu 1996-09-18 Nr. 1079
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 21 94 09
Informacija atnaujinta 2019-06-07 10:05:16