Reikia paramos

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas

Paslaugos aprašymas Parama skiriama:
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir juos laidojantiems asmenims.
Paslaugos kategorija Socialinių kompensacijų ir valstybės paramos skyrimas, susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Vienkartinės pašalpos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotas kario savanorio teisinio statuso pažymėjimas arba Centro išduota pažyma, patvirtinanti šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduota išvada dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu (sužalotiems kariams savanoriams).
Prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimas ar darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais).

Laidojantis asmuo kreipiasi į mirusio kario savanorio gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia Centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, kario savanorio mirties faktą patvirtinantį dokumentą.
Duomenų (dokumentų) pateikti nereikia, jeigu juos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, kitų valstybės, žinybinių registrų arba valstybės, savivaldybių informacinių sistemų.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas
2. Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti skiriamų laidojimo lėšų mokėjimo tvarkos aprašas
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2018-01-08 10:26:31