Užsiimate verslu

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose; verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

Paslaugos aprašymas Vienkartinių licencijų:
1) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
3) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;
4) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas.


Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, taip pat įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Paraiška
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1.1. įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
1.2. įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo);
1.3. prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;
1.4. komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);
1.5. ar prekybos vieta nėra įrengta laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų ne arčiau kaip 50 m atstumu;
1.6. tais atvejais, kai atstumas yra mažesnis kaip 50 metrų, tačiau yra raštiškas šių įstaigų vadovų ir religinių bendruomenių sutikimas, konkretų sprendimą priima savivaldybės taryba.
1.7. kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą.
2. Turimos neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamos rūšies alkoholiniais gėrimais kopiją.
3. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu įmonė jį privalo turėti).
4. Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie pastato (patalpos), kuriame vykdoma viešojo maitinimo veikla, teisinės registracijos kopiją.
5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Prašymas suderinamas su renginio organizatoriumi (jei renginys vyksta viešoje vietoje, reikalingas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotas leidimas renginiui. Jei renginys vyksta privačioje teritorijoje, pateikiamas renginio organizatoriaus sutikimas, kuriame nurodoma konkreti renginio vieta ir laikas).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimas Nr. T2-237 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ”Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimas Nr. T2-410 „Dėl Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas
D.U.K.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52321
Paslaugos kaina 17 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 20
Informacija atnaujinta 2016-04-04 08:57:00