Reikia paramos

Vienkartinės pašalpos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas

Paslaugos aprašymas Parama skiriama už žuvusius ar mirusius tardymo, kalinimo ar tremties metu, pasibaigus įkalinimui metu, 1940 - 1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius jų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę). Vienkartinė pašalpa išmokama lygiomis dalimis.
Paslaugos kategorija Socialinių kompensacijų ir valstybės paramos skyrimas, susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduota pažyma arba pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą.
Centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai.
Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), pateikia dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą.
Šeimos narys, kuris kreipiasi dėl išmokos, prašyme privalo nurodyti ir visus kitus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), jeigu jų nėra, tai nurodyti raštu.
Duomenų (dokumentų) pateikti nereikia, jeigu juos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, kitų valstybės, žinybinių registrų arba valstybės, savivaldybių informacinių sistemų.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
2. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašas
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2018-01-08 10:34:06