Užsiimate verslu

Vidaus vandenų uosto steigimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima sprendimo priėmimą surašius patikrinimo aktą, kai vidaus vandenų uosto steigėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.
„1. Steigėjas, pageidaujantis įregistruoti vidaus vandenų uostą, pateikia Savivaldybės administracijai prašymą (forma patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-15 įsakymu Nr. AD1-105) ir prideda nurodytus dokumentus.
2. Išnagrinėjus prašymą ir patikrinus pridėtus dokumentus sudaroma komisija, kuri patikrina uostą ir surašo patikrinimo aktą (forma patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-15 įsakymu Nr. AD1-105).
3. Sprendimas priimamas Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus patikrinimo aktą.“
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Vidaus vandenų komercinės prieplaukos steigimas
Atsakingas dalinys Transporto skyrius
Paslaugos vadovas Rimantas Mockus tel. 846 39 60 90 tel. mob. +370620 12516
Paslaugos vykdytojas Kazimiera Rimienė tel. 846 39 60 92
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Prašymai priimami Liepų g. 11, 116 kab.
Dokumentai, kuriuos prie prašymo turi pateikti asmuo:
1. Teritorijų planavimo dokumentuose numatytų ir patvirtintų steigiamo uosto teritorijos ribų ir plotų ir akvatorijos ribų ir plotų planų kopijos.
2. Akvatorijos schemų, kuriose nurodyti gyliai, užtikrinantys saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą, išplaukimą iš jo ir manevravimą jame, kopijos.
3. Navigacijos priemonių, užtikrinančių saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą ir išplaukimą iš jo, sąrašo (schemos) kopija.
4. Radijo ryšio įrenginių, telekomunikacijų galinių įrenginių arba judriojo ryšio priemonių sąrašo kopija.
5. Avarinių ir gelbėjimo darbų atlikimo, taršos židinių likvidavimo priemonių sąrašo arba sutarties, sudarytos su atitinkamomis savivaldybės, kurioje yra uostas, tarnybomis dėl avarinių ir gelbėjimo darbų ir išsiliejusių teršalų surinkimo, kopijos.
6. Techninės dokumentacijos, kuria įrodoma, kad priėmimo įrenginiai nedelsiant ir be apribojimo galės priimti iš laivų juose susidarančias atliekas ir krovinių likučius, kopijos.
7. Gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų priešgaisrinių priemonių sąrašo kopija.
8. Transporto saugos administracijos sprendimo dėl vidaus vandenų uosto kapitono patvirtinimo, kopija.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas 1996 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-1534
2. Vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų steigimo ir registravimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nuostatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-183 “Dėl vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų steigimo ir registravimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo”
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacija Tel. (8 46) 39 60 92.
Informacija atnaujinta 2018-04-12 11:48:46