Užsiimate verslu

Vidaus vandenų komercinės prieplaukos steigimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima sprendimo priėmimą surašius patikrinimo aktą, kai vidaus vandenų komercinės prieplaukos steigėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.
„1. Steigėjas, pageidaujantis įregistruoti vidaus vandenų komercinę prieplauką, pateikia Savivaldybės administracijai prašymą (forma patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-15 įsakymu Nr. AD1-105) ir prideda nurodytus dokumentus.
2. Išnagrinėjus prašymą ir patikrinus pridėtus dokumentus sudaroma komisija, kuri patikrina komercinę prieplauką ir surašo patikrinimo aktą (forma patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-15 įsakymu Nr. AD1-105).
3. Sprendimas priimamas Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus patikrinimo aktą.“
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Vidaus vandenų uosto steigimas
Atsakingas dalinys Transporto skyrius
Paslaugos vadovas Rimantas Mockus tel. 846 39 60 90 tel. mob. +370620 12516
Paslaugos vykdytojas Kazimiera Rimienė tel. 846 39 60 92
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Prašymai priimami Liepų g. 11, 116 kab.
Dokumentai, kuriuos prie prašymo turi pateikti asmuo:
1. Teritorijų planavimo dokumentuose numatytų ir patvirtintų steigiamos komercinės prieplaukos teritorijos ribų ir plotų ir akvatorijos ribų ir plotų planų kopijos.
2. Krantinės ar kranto juostos savininko nustatytos tvirtinimo prie kranto juostos ar krantinės schemos ir naudojimosi kranto juosta ar krantine tvarkos (plūduriuojančiojoje komercinėje prieplaukoje) aprašo kopija.
3. Akvatorijos schemos, kurioje nurodyti gyliai, užtikrinantys saugų vidaus vandenų transporto priemonių priplaukimą ir manevravimą prie krantinės, kopija.
4. Ryšio priemonių sąrašo kopija.
5. Specialistų, atsakingų už komercinės prieplaukos veiklą, saugią laivybą komercinėje prieplaukoje ir jos prieigose, darbų saugą ir krovinių saugumą komercinėje prieplaukoje, sąrašo, kuriame nurodyti specialistų vardai, pavardės, telefono numeriai, kopija.
6. Gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų priešgaisrinių priemonių sąrašo kopija.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas 1996 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-1534
2. Vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų steigimo ir registravimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nuostatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-183 “Dėl vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų steigimo ir registravimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo”
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacija Tel. (8 46) 39 60 92.
Informacija atnaujinta 2018-04-12 11:48:03