Duomenų pateikimas ir išdavimas

Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų (fizinių ir juridinių asmenų) paklausimų ir raštų deklaravimo klausimais priėmimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama žodžiu ir raštu fiziniams ir juridiniams asmenims mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį, norintiems gauti informaciją apie valstybinės žemės nuomos mokesčio priskaitymus / atsiskaitymus, pasikeitimus priskaitymuose dėl teisės aktų keitimo ir pan.
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Mokesčių skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Petraitienė tel. 8 46 39 60 13
Paslaugos vykdytojas Edita Vaitiekūnienė tel. 8 46 39 61 09
Aprašymas interesantui Kai gaunami dokumentai pardavus nekilnojamąjį turtą ir perleidus teises į valstybinės žemės nuomą:
1. Prašymą;
2. Pirkimo-pardavimo sutarties kopija;
3. Valstybinės žemės nuomos sutarties kopija;
4. Susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo kopija.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
Informacija Žemės nuomos mokesčio administravimo klausimais konsultuoja:
1. Mokesčių skyriaus vyr. specialistė Edita Vaitiekūnienė, tel. (8 46) 39 61 09;
2. Mokesčių skyriaus vyr. specialistė Viktorija Tamošiūnė, tel. (8 46) 39 60 37.

Žemės nuomos mokesčio įmokų ir atsiskaitymo klausimais konsultuoja Apskaitos skyriaus Savivaldybės administracijos apskaitos poskyrio vyr. specialistė Giedrė Steikūnienė, tel. (8 46) 41 00 45.
Informacija atnaujinta 2019-03-29 14:39:59