Tuokiatės

Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita

Paslaugos aprašymas Lietuvos Respublikos piliečiai įregistravę santuoką užsienio valstybėje, privalo ją įtraukti į apskaitą pasirinktoje civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje.
Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, jos pradžia laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame dokumente, patvirtinančiame santuokos įregistravimą, nurodyta data.
Santuoka įtraukiama į apskaitą tik tuo atveju, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Tuokiatės
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Santuokos registravimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Rasa Lukšienė tel. 8 46 410535
Prašymo forma (-os) Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką
Aprašymas interesantui Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikta:
1. Prašymas;
2. Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą ( santuokos liudijimas, santuokos sudarymo įrašo išrašas ar kitas dokumentas), išverstas į lietuvių kalbą, legalizuotas arba patvirtintas pažyma „Apostille“ jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip arba forma B pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. Santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinantys dokumentai, jei nėra duomenų Gyventojų registre.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo”
2. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
3. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „ Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
10. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 6 Eur – už užsienio valstybėje įregistruotų santuokų įtraukimą į apskaitą;
2,9 Eur – už santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo laikas: antradienis, ketvirtadienis, 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 2 a., 5 kabinetas. Išsamesnė informacija tel. (8 46) 41 05 35.
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:36:26