Netekote artimo

Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita

Paslaugos aprašymas Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį, remdamasi suinteresuoto asmens prašymu ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinančiu dokumentu ( mirties liudijimu, mirties akto įrašo išrašu, forma C pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją ar kitu dokumentu).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Laimutė Špakauskienė tel. 846 42 09 41
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas ( mirties liudijimas, mirties akto įrašo išrašas, forma C pagal Konvenciją ar kitas dokumentas).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
7. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „ Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „ Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „ Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 2.9 euro - už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo valandos: antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 8.00-12.00 val. ir 13.00-17.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11) 1a. 3 kabinetas, tel. (8 46) 42 09 41, el. p. laimute.spakauskiene@klaipeda.lt
Pirmadieniais mirtis registruojama – 1a. 2 kabinetas, tel. (8 46) 41 05 34, vyr. specialistė Birutė Kaminskienė, el. p. birute.kaminskiene@klaipeda.lt, 8.00-12.00 ir 13.00-17.00 val.
Informacija atnaujinta 2019-01-10 16:40:33