Rūpestis dėl vaikų

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimas į apskaitą

Paslaugos aprašymas Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą:
1. Vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą.
2. Pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą.
Prašymą, įtraukti į apskaitą užsienyje įregistruotą gimimą, asmuo gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
Užsienio valstybėje įregistruotas gimimas įtraukiamas į apskaitą sudarant gimimo įrašą.
Išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Tėvystės pripažinimo registravimas
Tėvystės ( motinystės ) nustatymo ar nuginčijimo registravimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Birutė Kaminskienė tel. 8-46 410 534
Prašymo forma (-os) Prašymas įtraukti gimimą į apskaitą
Aprašymas interesantui Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikta:
1. vaiko tėvų ar vieno iš jų ar pilnamečio asmens pareiškimas;
2. užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą (gimimo liudijimas, gimimo akto įrašo išrašas ar kitas dokumentas) išverstas į lietuvių kalbą, legalizuotas arba patvirtintas pažyma „Apostille“ jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip arba forma A pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;
3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo”
2. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
3. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
4. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „ Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 6 Eur - už užsienio valstybėje įregistruoto vaiko gimimo įtraukimą į apskaitą;
2.9 Eur - už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo valandos: pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00–12.00 val. ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. ir 13.00-15.45 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11),1 a., 2 kabinetas. Išsamesnė informacija tel. (8 46) 41 05 34.
Informacija atnaujinta 2019-01-10 16:43:38