Skiriatės

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos apskaita

Paslaugos aprašymas Įtraukiamos į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktos Lietuvos Respublikos piliečių santuokos.
Sudaromas santuokos nutraukimo įrašas.
Išduodamas santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas.
Įtraukiant į apskaitą užsienyje įregistruotą Lietuvos Respublikos piliečio santuokos nutraukimą, ištuokos data laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame ištuokos liudijime ar teismo sprendime nurodyta data.
Prašymą dėl užsienyje nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą, asmuo gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Skiriatės
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Santuokos nutraukimo registravimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Laimutė Špakauskienė tel. 846 42 09 41
Prašymo forma (-os) Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką
Aprašymas interesantui 1. Galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.
2. Prašymas.
3. Ištuokos liudijimas ar teismo sprendimas.
Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai ( arba kopijos patvirtintos notaro) turi būti išversti į lietuvių kalbą, notariškai patvirtinti ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Papildomi dokumentai:

Santuokos dokumentas.
Valstybės rinkliavos mokėjimo dokumentas.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 6 eurai - už santuokos nutraukimo apskaitymą;
2.9 eurai - už santuokos nutraukimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo valandos: antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 8.00-12.00 val. ir 13.00-17.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11) 1a. 3 kabinetas, tel. (8 46) 42 09 41, el. p. laimute.spakauskiene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2018-07-05 10:34:15